Zarząd

Członek

 

 

Małgorzata Gębalska

Z wykształcenia pedagog. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność profilaktyczną w ramach działań PTZN oddział
w Turku. Jest realizatorem programów profilaktycznych "Domowi Detektywi", "Szkoły dla rodziców i wychowawców" oraz Programu Wzmacniania Rodziny PWR 10-14.