Nasz cel

Celem towarzystwa jest przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie skutkom ich używania, w tym również niepełnosprawności.

Szukasz pomocy?

Jeśli masz problem z używaniem substancji psychoaktywnych i chwilami czujesz się całkowicie bezradny, bo już tracisz wiarę w możliwość pomocy sobie samemu, wiedz, że wiele osób, które czuły tak samo, w tej chwili cieszą się całkowitym zdrowiem i trzeźwością trwającą już w niektórych przypadkach wiele lat. Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj sie z Nami...

Nasza oferta

Organizacja szkoleń, konferencji, spotkań edukacyjnych, warsztatów dla mieszkańców miasta i okolicznych gmin ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli i rodziców. Zajęcia profilaktyczne dla młodzieży w szkołach: warsztaty, konkursy, akcje profilaktyczne, opracowywanie, druk i kolportaż materiałów edukacyjnych na temat uzależnień. Porady i konsultacje.

Nasz oddział

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii odział terenowy w Turku jest organizacją pozarządową, której działalność w głównej mierze opiera się na pracy wolontariuszy.

+