Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w TurkuPolskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Turku
ul Konińska 4, 62-700 Turek
tel.: (63) 289 19 87
e-mail: ptzn@narkomania.turek.pl

Członek

 

 

Małgorzata Gębalska

Z wykształcenia pedagog. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność profilaktyczną w ramach działań PTZN oddział
w Turku. Jest realizatorem programów profilaktycznych "Domowi Detektywi", "Szkoły dla rodziców i wychowawców" oraz Programu Wzmacniania Rodziny PWR 10-14.


    Powyższa informacja pochodzi ze strony www.narkomania.turek.pl
    © Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Turku