Zarząd

Zarząd

Przewodniczący

Dariusz Jasiakiewicz Emerytowany funkcjonariusz Policji, wieloletni specjalista ds. nieletnich i patologii. Założyciel i Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii...

Wiceprzewodnicząca

Wioletta Kurzawa Z wykształcenia pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność profilaktyczną w ramach działań PTZN oddział...

Sekretarz

Elżbieta Piąstka Elżbieta Piąstka od 2000 roku wraz z obecnym przewodniczącym pracowała nad powstaniem oddziału terenowego Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Turku a od...

Członek

Romualda Mikuła Z wykształcenia pedagog. Początkowo była zatrudniona na stanowisku kierownika świetlicy szkolnej. Od 1999r. do 2018r pełniła funkcję pedagoga szkolnego. Obecnie na...

Członek

Małgorzata Gębalska Z wykształcenia pedagog. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność profilaktyczną w ramach działań PTZN oddział w Turku. Jest realizatorem programów...