Zarząd

Wiceprzewodnicząca

 

 

Wioletta Kurzawa

Z wykształcenia pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność profilaktyczną w ramach działań PTZN oddział w Turku. Jest realizatorem programów profilaktycznych "Domowi detektywi",  "Szkoły dla rodziców i wychowawców cz I, II, III" oraz Programu Wzmacniania Rodziny PWR 10-14.