Szukasz pomocy?

Szukasz pomocy?

Rozważania wolontariusza

Umiejętność prostego, zrozumiałego pisania o sprawach skomplikowanych, o sprawach trudnych dotyczących nas bezpośrednio jest rzeczą niebywale trudną. Fakt ten jest o wiele trudniejszy, gdy...

Co zrobić, gdy dziecko ma już za sobą pierwszy kontakt...

Nie możesz: - wpadać w panikę i przeprowadzać rozmowy, kiedy jest ono pod wpływem środka odurzającego - udawać, że to nie prawda - nie wierzyć w przedstawione fakty - bezgranicznie...

Zasady, o których warto pamiętać!

Zasady, o których warto pamiętać! Rozmawiaj z dzieckiem- Nie stosuj cenzury, nie unikaj trudnych tematów Słuchaj tego, co dziecko mówi „między wierszami”...

Uzależnienie

Uzależnienie psychiczne – oznacza ciągły lub okresowo odczuwany „głód”( pragnienie przyjęcia) substancji psychoaktywnej. Pragnienie może mieć charakter przymusu i...

Jak obserwować dziecko?

Zachowania w domu częste zmiany nastroju utrata aktywności, przesypianie, stany depresyjne gwałtowne reakcje na zadawane pytania o samopoczucie, o to gdzie było, dlaczego...