Szukasz pomocy?

Uzależnienie

Uzależnienie psychiczne – oznacza ciągły lub okresowo odczuwany „głód”( pragnienie przyjęcia) substancji psychoaktywnej. Pragnienie może mieć charakter przymusu i często jest najsilniejszym czynnikiem prowadzącym do powtórnego przyjmowania substancji psychoaktywnych.

Uzależnienie fizyczne – wyraża się koniecznością zażywania substancji psychoaktywnej, by nie dopuścić do wystąpienia zespołu odstawiennego (abstynencyjnego).

Narkotyk- każda substancja zmieniająca świadomość- stan psychofizyczny- człowieka.

Cechy i objawy zespołu uzależnienia:
- silna potrzeba lub przymus używania substancji psychoaktywnej
- utrata samokontroli w używaniu substancji psychoaktywnej (niemożność przerwania przyjmowania, utrata kontroli dawek)
- przyjmowanie substancji w celu uniknięcia objawów abstynencyjnych
- wystąpienie zespołu abstynencyjnego po przerwaniu przyjmowania substancji
- wzrost tolerancji
- charakterystyczny indywidualny sposób używania substancji
- postępujące zaniedbywanie innych zainteresowań lub przyjemności na rzecz zdobywania i przyjmowania substancji uzależniającej
- zażywanie środka mimo wyraźnych szkód (fizycznych, psychicznych, społecznych), o których wiadomo, że mają związek z przyjmowaniem środka

Stwierdzenie co najmniej 3 z powyższych objawów, które występują nieprzerwanie przez okres jednego miesiąca w ciągu ostatniego roku pozwala rozpoznać zespół uzależnienia.

NIE MA NARKOTYKÓW MIĘKKICH I TWARDYCH, KAŻDY NARKOTYK MOŻE ZABIĆ.

Problematyka narkomanii w różnym wieku:


10-12 lat
Co robić:
wprowadź jasne zasady dotyczące zakazu stosowania używek
porozmawiaj z dzieckiem o uzależnieniu oraz jego konsekwencjach
zwróć uwagę na szczególne niebezpieczeństwo związane z wpływem narkotyków na organizm człowieka
zorientuj się o jakich narkotykach dziecko słyszało - co o nich wie
porozmawiaj o środkach odurzających, mów tylko o faktach
rozmawiaj z dzieckiem na temat rożnych sposobów w jaki może być skłaniane do wzięcia narkotyków- można odegrać scenki
porozmawiaj o jego kolegach, potrzebie bycia akceptowanym w grupie i różnych sposobach zdobywania popularności
ćwicz z dzieckiem odmawianie, wspólnie znajdźcie sposoby skutecznego mówienia „nie” w sytuacji częstowania alkoholem i papierosami- wróć uwagę na korzyści płynące z odmawiania
daj przykład- unikaj nadużywania leków i alkoholu
zachęcaj do rozwijania zainteresowań

13-15 lat
określ jasno zasady dotyczące postawy dziecka wobec narkotyków, papierosów, alkoholu
poznaj znajomych swojego dziecka i ich rodziców
jeżeli dziecko wychodzi z domu wieczorem, poproś o telefon i adres pod którym będzie się znajdować
rozmawiaj z dzieckiem na temat presji i manipulacji skłaniającej do wzięcia narkotyków, ćwiczcie mówienie „nie”
zadawaj pytania otwarte, skłaniające do dłuższej wypowiedzi, np. Co myślisz o kimś, kto bierze narkotyki? Czy w twojej klasie są takie osoby? Czy ktoś oferował ci narkotyki?
obserwuj dziecko w jakim stanie przychodzi z imprezy, koncertu. Jeśli idzie do kina powinno powiedzieć na jaki film i do którego kina
rozmawiaj na temat uzależnienia fizycznego i psychicznego, zwróć uwagę jak trudno jest zauważyć rozwój uzależnienia, jak wiele osób zaprzecza uzależnieniu
wspieraj dziecko w trudnych chwilach, staraj się też zrozumieć jego problemy i uczucia
zwróć uwagę na sytuacje zależności od rówieśników, nie tylko od narkotyków

16-18 lat

nastolatek powinien znać fizyczne i psychiczne konsekwencje zażywania narkotyków
skutki „rekreacyjnego” zażywania różnego rodzaju środków
związek miedzy narkotykami, a możliwością zarażenia się wirusem HIV
możliwość zatrucia i utraty przytomnością wskutek zażywania „ulicznych” mieszanek narkotyków
wpływ zażywania narkotyków na płód
wpływ narkotyków na koncentrację, refleks i pamięć- skutki kierowania pojazdem po zażyciu narkotyków
podsuń artykuł dotyczący narkotyków, porozmawiaj co myśli na ten temat, czy w jego towarzystwie są osoby, które biorą narkotyki
zachęcaj do rozwijania zainteresowań
zapoznaj się z przyjaciółmi dziecka
jeśli dziecko idzie na imprezę towarzyską, dowiedz się kto i gdzie ją organizuje, poproś o telefon
określ czas w jakim może przebywać poza domem i rozlicz je z niego
określ jasno obowiązki i przywileje jakie przysługują mu w domu

Nie zostanie narkomanem dziecko, które:
- czuje silną więź z rodziną
- umie myśleć samodzielnie, nie ulega wpływom otoczenia
- zna swoją wartość
- jest twórcze, rozwija zainteresowania
- należy do rodziny, która ma jasno sprecyzowane stanowisko dotyczące szkodliwości zażywania narkotyków
- ma kolegów, których rodzice jasno stawiają sprawę narkomanii
- potrafi odróżnić narkotyczne mity od faktów
- zna granice postawione przez rodziców dotyczące zachowania- system nagród i konsekwencji.