Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w TurkuPolskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Turku
ul Konińska 4, 62-700 Turek
tel.: (63) 289 19 87
e-mail: ptzn@narkomania.turek.pl

Jak obserwować dziecko?

 

Zachowania w domu

 • częste zmiany nastroju

 • utrata aktywności, przesypianie, stany depresyjne

 • gwałtowne reakcje na zadawane pytania o samopoczucie, o to gdzie było, dlaczego tak późno wraca- agresja słowna, czasem fizyczna

 • wiele godzin spędzonych samotnie w pokoju

 • zmiana nawyków żywieniowych

 • nie siadanie do wspólnych posiłków

 • ostra odmowa wizyty u lekarza

 • nie udzielanie odpowiedzi na pytania o kolegów, miejsce spotkań

 • kłamstwa

 • wynoszenie z domu tzw. „moich rzeczy”- walkman, mp3, płyty, rower, sprzęt grający

 • nie wypełnianie obowiązków domowych

 • zaniedbywanie swoich zwierząt

 • w pokoju dziecka wyczuwamy dziwny zapach

 • używanie kadzidełek zapachowych

 • symbole narkotyków na plakatach, ubraniach

 • nowy, slangowy słownik

 

Zachowania poza domem

 • znaczne obniżenie wyników w nauce

 • liczne nieobecności na zajęciach

 • trudności w koncentracji uwagi

 • zapominanie o pracach domowych

 • konflikt z prawem

 • spędzanie czasu z nieznajomymi osobami, w nieokreślonych miejscach

 • powroty do domu po długich nieobecnościach, w stanie zbliżonym do stanu po spożyciu alkoholu, chociaż nie wyczuwa się zapachu piwa czy wina

 • nie uczęszczanie na zajęcia pozalekcyjne- pieniądze na ten cel znikają

 

Zmiany w wyglądzie:

 • wychudzenie

 • zaburzenia łaknienia

 • przekrwione, szkliste oczy

 • rozszerzone lub zwężone źrenice

 • niedbały strój

 • wygląd człowieka chorego, zmęczonego

 • bezsenność

 

Niebezpieczne znaleziska:

 • małe, plastikowe torebeczki z resztkami substancji roślinnej lub proszku

 • skrawki okopconej folii aluminiowej

 • lufki, fifki, małe fajeczki

 • zapalniczki- duża ilość

 • rurki, słomki

 • strzykawki, igły

 • tabletki


  Powyższa informacja pochodzi ze strony www.narkomania.turek.pl
  © Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Turku