Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w TurkuPolskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Turku
ul Konińska 4, 62-700 Turek
tel.: (63) 289 19 87
e-mail: ptzn@narkomania.turek.pl

2024 "Skutecznie przeciwko przemocy" - rozpoczęcie realizacji projaktu.


Powyższa informacja pochodzi ze strony www.narkomania.turek.pl
© Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Turku